Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

                                             ΓΕΝΙΚΑ

 Οι Ζεόλιθοι συνιστούν μια μεγάλη ομάδα ένυδρων υδροξυλιομένων αργιλιοπυριτικών ορυκτών των αλκαλίων και αλκαλικών γαιών με απεριόριστες τρισδιάστατες κρυσταλλικές δομές. Ο Ζεόλιθος το όνομά του το πήρε από τα αρχαία ελληνικά ζέω=βράζω και λίθος=πέτρα. Η χρήση του είναι διαδεδομένη σε όλη την Ασία εδώ και 800 χρόνια στην παραδοσιακή ιατρική για υγεία και ευεξία. Έρευνες έδειξαν ότι ο ζεόλιθος έχει πλήθος εφαρμογών πολλές από αυτές μάλιστα στον περιβαλλοντικό τομέα. Παρουσιάζει αξιοσημείωτη υψηλή ικανότητα ανταλλαγής ιόντων και ρυθμίζει προς το ουδέτερο το PH των υδάτων και των εδαφών.
 Aπό τους φυσικούς ζεόλιθους, οι πιο διαδεδομένοι και με τη μεγαλύτερη οικονομική σημασία είναι ο κλινοπτιλόλιθος, το ανάλκιμο, ο χαβαζίτης, ο εριονίτης, ο ευλανδίτης, ο λωμονίτης, ο μορδενίτης, ο νατρόλιθος και ο φιλλιψίτης.

Ο φυσικός Ζεόλιθος είναι προϊόν 100% φυσικό, αβλαβές και άοσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: