Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ (ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΥ) ΣΕ ΒΟΘΡΟΥΣ

Ο Φυσικός Ζεόλιθος μπορεί να εφαρμοστεί κάλλιστα στην απόσμηση των βόθρων. Πολλές κατοικίες σε χωριά που δεν έχουν αποχετευτικό δίκτυο και βιολογικό καθαρισμό χρησιμοποιούν ακόμα βόθρους. Τα προβλήματα και κυρίως τους θερινούς μήνες είναι πολλά λόγω των εκλυόμεων οσμών που οφείλονται κυρίως στην αμμωνία, τις μερκαπτάνες και στο υδρόθειο. 
Με την χρήση του Φυσικού ζεόλιθου επιτυγχάνουμε μείωση των εκλυόμενων οσμών διατηρώντας το περιβαλλον μας πιο υγιές.