Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΖΕΟΛΙΘΩΝ

Η παγκόσμια χρήση των ζεόλιθων παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι ζεόλιθοι χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς τομείς της οικοδομικής, της βιομηχανίας, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της ιατρικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: