Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ (ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΥ) ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΛΕΚΕΔΩΝ

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του Φυσικού Ζεόλιθου είναι η μεγάλη απορροφητική του ικανότητα. Δεσμεύει δηλαδή την υγρασία αλλά και τις οσμές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λεκέδες που προέρχονται από φαγητά, από καφέδες αλλά ακόμα και από πετρέλαιο ή λάδια απορροφώνται γρήγορα και αποτελεσματικά. Λεκέδες που δημιουργούνται σε χαλιά, σε δάπεδα, σε ρούχα αλλά ακόμα και προβλήματα από λάδια ή πετρέλαιο μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό γρήγορα και αποτελεσματικά.
Αρκεί να ρίξετε γρήγορα μόλις γίνει ο λεκές (πριν στεγνώσει) φυσικό ζεόλιθο σε σκόνη να καλύψετε τον λεκέ. Αφήστε τον ζεόλιθο για 24 ώρες (για δύσκολους λεκέδες) να δράσει και πάρτε τον μετά με μια ηλεκτρική σκούπα.
Παραθέτω και ένα άρθρο για το πως το χρησιμοποιούν για αυτήν την χρήση στο εξωτερικό.


Carpet Stains & Smell

Pets can on occasion be inclined to urinate on indoor carpets. Both kittens and puppies, even fully grown cats and dogs can make a mess. Although this isn't a usual practice for one reason or another it can happen and it is imperative that the odour be removed promptly and effectively to ensure the process isn't repeated or become habit.

Urine contains substantial quanities of ammonia which is responsible for that strong pungent odour. Bad Kitty has the natural and unique affinity for ammonia and will adsorb and lock it up to remove the possibility of smell.

Having discovered the accident, roll up the carpet and sprinkle Bad Kitty powder both under and over the carpet liberally.
The powder will soak up the liquid and draw it out of the carpet and backing. Allow to dry and vacuum up. Reapply if necessary.


Removing oil spills from concrete garage floors
Cars drip oil. At some point the engine sump, gearbox or rear differential develops a leak and the first you know of it is an oil patch on the garage concrete floor. Left to soak in and the oil is generally there a little more permanently.
The reason it works so well is that this powder has a structure designed for attracting and hold compounds such as oil and being milled to such a fine powder can penetrate the fine pores of the concrete where the oil residue is held.
This is no ordinary sand or talcum powder, this is the power of zeolite at work.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: