Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ (ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΥ) ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ


Ο Φυσικός Ζεόλιθος παρέχει υγιή και οικονομική λύση στην καταπολέμηση των οσμών και τον έλεγχο της υγρασίας σε αχυρώνες, στάβλους, πτηνοτροφικές και  κτηνοτροφικές μονάδες, στην άμμο που χρησιμοποιείται για τις γάτες, στο υπόστρωμα από ροκανίδια σε κουνέλια, χαμστεράκια αλλά και στα κλουβιά πτηνών. Είναι ακίνδυνο, μη διαβρωτικό, μη τοξικό και 100% φυσικό.
  • Μειώνει την μυρωδιά της αμμωνίας στις στρωμνές και δημιουργεί πιο υγιές περιβάλλον.
  • Μειώνει την αμμωνία, το υδρόθειο, το διοξείδιο του άνθρακα και τα άλλα αέρια θερμοκηπίου.
  • Απορροφά το άζωτο και βελτιώνει το λίπασμα.
  • Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα.
  • Μειώνει την μόλυνση των υπογείων υδάτων.
Η αμμωνία, όταν εισπνέεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο αναπνευστικό σύστημα τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων. Ακόμη και οι χαμηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν ή επιβαρύνουν τους μηχανισμούς στήριξης αναπνοής. 

Για τις απαραίτητες ποσότητες που απαιτούνται για την κτηνοτροφική ή πτηνοτροφική σας μονάδα επικοινωνήστε μαζί μου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: