Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ

Μετά από μία μικρή ανάπτυξη και των 2 φυτών στο προηγούμενο διάστημα δεν παρατηρούμε ουσιαστική μεταβολή κατά την ημερομηνία 6-7-2012.
                                                                 6-7-2012