Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΓΙΟΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ.
                                           ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 6-6-2012.

Στις 6-6-2012 μεταφυτεύσαμε Αγιορίτικο Βασιλικό από μια μικρή γλάστρα που ήταν σε μια μεγαλύτερη στην οποία προσθέσαμε και φυσικό ζεόλιθο για να δούμε πως θα επιδράσει ο ζεόλιθος στον βασιλικό μας. Θα παρατηρήσουμε από τις φωτογραφίες ότι με την παρουσία του φυσικού ζεόλιθου το φυτό γίνεται καταπράσινο και αναπτύσσεται συνεχώς με πολύ γρήγορο ρυθμό.

                                               ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 6-6-2012
                                                  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΜΕΡΕΣ 21-6-2012
                                                ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ 6-7-2012
                                         ΤΕΛΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 21-7-2012