Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Μετά από 60 μέρες από την αρχή του πειράματος  παρατηρούμε ότι η γλάστρα που έχει την ντοματιά με τον φυσικό ζεόλιθο έχει ήδη σχηματίσει αρκετούς καρπούς ντομάτας και συνεχίζει να βγάζει καινούρια άνθη σε αντίθεση με την άλλη ντοματιά χωρίς ζεόλιθο που μόλις ξεκίνησε να βγάζει 1-2 καρπούς .  Η διαφορά είναι εμφανής και απεικονίζεται στην πιο κάτω φωτογραφία
                                                     ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΜΗΝΕΣ  21-6-2012