Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ

  Μετά από 1,5 μήνα περίπου από την αρχή του πειράματος  βλέπουμε ότι η παρουσία του φυσικού ζεόλιθου συνέβαλλε καθοριστικά  στην ταχύτατη ανάπτυξη των μαρουλιών. Έτσι τα μαρουλάκια με τον ζεόλιθο αναπτύσσονται πιο γρήγορα σε σχέση με αυτά χωρίς ζεόλιθο στις ίδιες πάντα συνθήκες καλλιέργειας, αλλά παρατηρούμε και πιο πυκνή βλάστηση στην γλάστρα με τον ζεόλιθο.

              ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1,5 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ  3-5-13
          
                                               


                                         ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 11-5-13
                                                                                        ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 12-5-13  
                                         

                

 ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 11-5-13

                                         

                        
                 ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 12-5-13