Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

 Μετά από 1 μήνα από την αρχή του πειράματος  βλέπουμε ότι η παρουσία του ζεόλιθου συμβάλλει στην πολύ καλή ανάπτυξη των μαρουλιών. Έτσι τα μαρουλάκια με τον ζεόλιθο αναπτύσσονται ταχύτατα σε σχέση με αυτά χωρίς ζεόλιθο στις ίδιες πάντα συνθήκες καλλιέργειας. 
              ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ  18-4-13

                              


 
  
ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 19-4-13