Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΦΥΤΑ ΑΡΩΝΙΑΣ

 ΕΤΟΣ 2015 : ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΡΩΝΙΑΣ ΣΕ ΦΥΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ