Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Μετά από 15 μέρες από την αρχή του πειράματος δεν βλέπουμε αξιόλογη μεταβολή στην ανάπτυξη των φυτών και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το δενδρολίβανο αναπτύσσεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς.

                                                     ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΜΕΡΕΣ 6-5-2012